Advokat Thomas Nortvedt

Epost: thomas.nortvedt@advokat-wessel.no

Cand.jur 1980 Universitet i Oslo. Alminnelig praksis. Arbeider med arv, skifte, familierett, oppdrag som bostyrer ved konkurs- og dødsboskifte. Eiendomsrett og eiendomsoverdragelser/eiendomsmegling. Tilrettelegging og utvikling av næringsområder. Forsvareroppdrag. Fri rettshjelp. Tidligere erfaring som dommerfullmektig, adv.fullmektig, Politi/påtalemyndigheten og ifra sentralforvaltnngen.